The first choice
in the second
life cycle

Werkplanning en servicehotline

Werkplanning
De inrichting van een centraal coördinatiecentrum is in de afgelopen jaren de optimale oplossing gebleken voor onze klanten en ons serviceteam. Alle serviceopdrachten worden door ons kantoor in Helmond aangestuurd. De voordelen zijn vooral de korte responsetijd door de gecoördineerde werkwijze en de gerichte briefing van onze technici voordat ze aan de serviceopdracht beginnen.

Servicehotline
Onze helpdesk behandelt en registreert storingen/foutmeldingen en aanvragen. Wij onderscheiden twee niveaus:

  • First level – Technische vragen of storingsmeldingen komen binnen via telefoon, fax of e- mail. Kan het probleem niet worden opgelost, dan wordt het doorgegeven aan het tweede niveau.
  • Second level – Afhankelijk van de aard van de vraag of storing, wordt de kwestie door een van onze ervaren specialisten in behandeling genomen. Als het probleem niet telefonisch kan worden opgelost, dan kan het mogelijk wel met behulp van de remote onderhoudsapplicatie worden verholpen.

Foutmeldingen worden systematisch vastgelegd, opgeslagen, statistisch geanalyseerd en in onze apparatuurdatabase gedocumenteerd. Later terugkerende of vergelijkbare systeemstoringen kunnen zo sneller en gerichter worden opgelost.

Remote service

De remote service van medisch technische apparatuur wordt steeds belangrijker. Met behulp van software kunnen onze service engineers via een VPN-verbinding direct op uw apparatuur inloggen. De technicus kan het beeldscherm van uw installatie op zijn pc zien en is in staat om naast eenvoudig onderhoud ook foutanalyses uit te voeren. Het voordeel van remote onderhoud is de directe storingsafhandeling en een snelle feedback met betrekking tot de oorzaak van het probleem, zodat het systeem zo snel mogelijk weer operationeel is. Bovendien worden zo kosten bespaard, omdat een bezoek aan de klantlocatie niet nodig is.

Onderhoudscontracten

Contract voor preventief onderhoud
Dit is een standaard contract dat is opgebouwd uit basismodules en naast veiligheidscontroles ook de kwaliteitsborging omvat. Het belangrijkste bij deze voordeligste servicevariant is het behoud van de waarde en het onderhouden van uw installatie. Preventief onderhoud wordt door onze technici periodiek uitgevoerd.

Contract met een maximum
Deze contractvorm wordt vaak gekozen door klanten die hoge eisen stellen aan de capaciteit en hiermee het gebruik van het systeem, maar tegelijk kosten willen besparen door zelf meer risico te dragen. De kosten bestaan uit twee delen:

  1. Een basisbedrag dat als vast bedrag moet worden voldaan voor alle diensten die door Werbri worden geleverd.
  2. Een variabel deel voor reserveonderdelen dat wordt verrekend op basis van het werkelijke verbruik.

De klant betaalt alleen de werkelijk bestede uren en verbruikte onderdelen. Het maximumbedrag is het bedrag dat betaald zou moeten worden voor een full service contract. Samengevat bestaat het voordeel uit de budgettaire zekerheid en kostenbesparing. Dit is een transparante oplossing door het ingebouwde maximum.

Full service contract
Deze variant biedt maximale zekerheid doordat alle diensten zijn ondergebracht in één servicepakket. Behalve de arbeidsuren van de technici zijn ook de reiskosten en de kosten van alle reserveonderdelen en vacuümartikelen inbegrepen.

Veiligheidscontroles

Deze zijn wettelijk verplicht voor gebruikers van medisch technische apparaten en zijn bedoeld om de veiligheid te waarborgen en mogelijke gebreken of eventuele risico’s te analyseren en te beheersen. Doorgaans worden deze controles jaarlijks uitgevoerd en gedocumenteerd in combinatie met het normale onderhoud.

Volledige reconditionering van systemen

In tijden waarin middelen schaars zijn en grote onzekerheid bestaat ten aanzien van budgetten, neemt de vraag naar gereconditioneerde systemen toe. Gebruikte installaties en systeemcomponenten worden gereconditioneerd en met garantie op de secundaire markt aangeboden.

Al in de jaren 90 besloot Werbri Medical Systems met deze bedrijfsactiviteit te beginnen en deze met behulp van gespecialiseerd personeel verder te ontwikkelen. Wanneer wij apparatuur aangeboden krijgen, wordt deze ter plaatse eerst grondig onderzocht door onze technici. Geschikte apparatuur wordt vervolgens in de fabriek aan een uitgebreide technische controle onderworpen. Alle mechanische, elektrische en elektronische componenten worden getest conform de specificaties van Philips en andere aanbieders. Indien nodig worden defecte onderdelen door originele Philips onderdelen vervangen.

Reconditioneringsproces

Volledige recondtionering van sytemen - Werbri

Reparatieservice

Vaak worden defecte elektronische of mechanische componenten door nieuwe vervangen. Onze ervaring leert: in veel gevallen is vervanging niet nodig en is het beter om de defecte component te repareren.

Voor reparaties van systemen en componenten gebruiken wij uitsluitend originele onderdelen van de producent Philips en andere aanbieders. Dit conform onze ISO certificering ISO 9001:2008.

Gebruikerstrainingen

Tijdens de gebruikerstrainingen wordt specifieke kennis overgedragen waarmee gebruikers hun systemen optimaal kunnen gebruiken. Onze trainingen gaan op de specifieke wensen en processen van de klant in, zoals het positioneren van de patiënt, sequentieoptimalisatie en speciale onderzoeken.Verbeter uw knowhow en de workflow in uw afdeling of praktijk door de kennis die tijdens de training wordt opgedaan en breng deze aan uw eigen systeem in de praktijk!

De volgende modules bieden wij aan in samenwerking met onze partner

Basic MRI Training
Training user Interface, system manipulation & examination, set up protocols

Basic Advanced MRI Training
Training RF sequences, fat suppression techniques, image quality

Advanced MRI Training
Training MR abdomen, orthopedics & neuro basics

MR Cardiac
Training functions (stress) perfusion, late enhancement, dark ( black) blood imaging

MR Advanced Neuro
Training advanced RF Sequences etc.

MR Abdomen
Training abdominal imaging

MR Orthopedics
Training orthopedic imaging

Aanvullende modules

Workflow Improvement
Protocol fine tuning
MRA ( Magnetic Resonance Angiography)
Proton Spectroscopy
MR Safety

Application training programmes Application training programmes

Werbri Medical Systems
The first choice in the second life cycle